Stamford Donuts

612 E. Hamilton St.
Stamford, TX 79553

325-773-2797