R&R Resturant

210 E. Hamilton St.
Stamford, TX 79521

325-338-6240